σύμβουλοι  ανάπτυξης  τεχνολογίας  & περιβάλλοντος ! 
 

μαζί σχεδιάζουμε την επιτυχία !

Φορτίζω Παντού !

Δράση επιδότησης για την ανάπτυξη Δημοσίως Προσβάσιμων Σταθμών Φόρτισης Η/Ο

Η Δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU
νέο logo !

H ecobase παραμένει μια δυναμική καινοτομική επιχείρηση που ενσωματώνει τεχνογνωσία σε θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης έργων ανάπτυξης τεχνολογίας και περιβαλλοντος που αποτελούν  τρείς κρίσιμους τομείς για την εξέλιξη της κοινωνίας μας τόσο σε επίπεδο δημοσίου  όσο και ιδιωτικού τομέα ! 

Αλλάζει όμως και εκσυγχρονίζει την εταιρική της ταυτότητα και Μόνο !

υποστήριξη ΟΤΑ στην σύνταξη των ΔηΣΜΕ 

Η ecobase με μια απόλυτα εξειδικευμένη επιστημονική ομάδα συνεργατών Οικονομολόγων περιβαντολόγων και μηχανικών ενεργειακών επιθεωρητών αναλαμβάνει τόσο την υποστήριξη στην αρχική σύνταξη των σχεδίων όσο και την ετήσια αναπροσαρμογή και παρακολούθηση τους .

                               υποστήριξη οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης                             η ecobase με εμπειρία πάνω από 25 χρόνια στην υποστήριξη διαδικασιών ωρίμανση και υλοποίηση έργων ΟΤΑ συνεχίζει με απόλυτη επιτυχία την υποστήριξη ωρίμανσης έργων και δράσεων στα πλαίσια των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων ΟΧΕ .

σχεδιασμός δημοσίων & ιδιωτικών έργων ανάπτυξης αγροτικού χώρου 

ολοκληρωμένες προσκλήσεις  προγραμμάτων 

                  νέο πρόγραμμα ενίσχυσης τουριστικών ΜΜΕ

          νέο πρόγραμμα ενίσχυσης ίδρυσης λειτουργίας ΜΜΕ

συμβουλευτική   διαδικασίες   λογισμικό   υποστήριξη       

οικονομοτεχνική υποστήριξη οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης &ΝΠΔΔ


Η ecobase με μακροχρόνια εμπειρία στην ολοκληρωμένη υποστήριξη ΟΤΑ και ΝΠΠΔ επενδύει στον Αναπτυξιακό και στρατηγικό σχεδιασμό με γνώμονα την άριστη τήρηση των διαδικασιών και του νομικού πλαισίου τόσο στο σκέλος της εσωτερικής λειτουργίας όσο και στον σκέλος του σχεδιασμού για την διεκδίκηση περιφερειακών, εθνικών, διακρατικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων .

ανάπτυξη λογισμικού τηλεμετρίας και ιχνηλάτησης


η ecobase, αξιοποιώντας το μεγάλο αριθμό έμπειρων στελεχών και συνεργατών , έχει δημιουργήσει μια σειρά προϊόντα λογισμικού κατάλληλα για άμεση εφαρμογή με πολύ ανταγωνιστικά αποτελέσματα και τιμές !

Οι εφαρμογές  παρακολούθησης και τηλεμετρίας ηλεκτρικών συσκευών ελεγχόμενης θερμοκρασίας είναι μία ολοκληρωμένη λύση λογισμικού και συσκευών για επιχειρήσεις, που έχουν την ανάγκη της οργάνωσης, διαχείρισης και τηλεμετρίας στόλου επαγγελματικών ηλεκτρικών συσκευών.συμβουλευτική διαδικασίες ολοκληρωμένη υποστήριξη digital marketing & ανάπτυξης πωλήσεων


Η ecobase αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη υποστήριξη του πελάτη μας  και την λειτουργική  ολοκλήρωση του έργου!

 Μια μεγάλη ομάδα από ειδικούς εμπειρογνώμονες  όλων των ειδικοτήτων είναι έτοιμη να ολοκληρώσει και το ποιό απαιτητικό έργο όπως, διοργάνωση ημερίδων εκδηλώσεων &υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων και οργανισμών ,με ευθύνη ειλικρινή διάθεση και απόλυτο επαγγελματισμό .

σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης αιγοπροβάτων &ιχνηλάτησης προϊόντων 


Η ecobase έχοντας δημιουργήσει μία δυνατή ομάδα με ένα προσεκτικά επιλεγμένο δίκτυο επιστημονικών συνεργατών από τα κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα της Χώρας  μπορεί να παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα υπηρεσιών  σχεδιασμού υποβολής και υλοποίησης  προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης αιγοπροβάτων &ιχνηλάτησης προϊόντων ειδικά για συνεταιρισμούς και μεγάλες παραγωγικές μονάδες .
Δεκάδες ικανοποιημένοι πελάτες