εξειδικευμένη τεχνική & συμβουλευτική υποστήριξη 
επιχειρησιακά σχέδια Δήμων 

Η ecobase αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη παροχή τεχνοοικονομικής υποστήριξης για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκπόνησης του επιχειρησιακού προγράμματος ( ◼ Ν. 4555/18 «Κλεισθένης Ι», Άρθρο 175: Τετραετή Επιχειρησιακά Προγράμματα - Ετήσια Προγράμματα Δράσης Δήμων ) έως την τελική  έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο !

Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε ερωτήματα ή ιδέες σχετικά με την έρευνά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ..............................συμβουλευτική υποστήριξη δημοσίου ΝΠΔΔ & ΟΤΑ

 

Η ecobase , παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες που εντάσσονται στο ευρύ αντικείμενο σχεδιασμού, προγραμματισμού, οργάνωσης, διαχείρισης, παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης επιχειρησιακών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών, στην υποστήριξη της χάραξης στρατηγικής και αναγνώρισης δράσεων και προτάσεων ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027 και στην αξιοποίηση άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων (π.χ. εθνικό ΕΣΠΑ, ΠΔΕ, ευρωπαϊκά προγράμματα).ολοκληρωμένη υποστήριξη δημοσίων διαγωνισμών & συμβάσεων

Η ecobase παρέχει ολοκληρωμένη τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη στην εφαρμογή του Ν 4412/2016 και σε ζητήματα ωρίμανσης προκήρυξης και διεξαγωγής δημοσίων διαγωνισμών όλων των επιπέδων μέσω της ΕΑΔΗΣΥ 


εξειδικευμένη φορολογική συμβουλευτική  Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα


Η έγκυρη και έγκαιρη φορολογική πληροφόρηση αναδεικνύεται σε ισχυρό επιχειρηµατικό πλεονέκτηµα, σε µια εποχή ριζικών αλλαγών της φορολογικής νοµοθεσίας. Ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, όπου το φορολογικό καθεστώς αλλάζει συνεχώς με νέους νόμους και διατάξεις, οι επιχειρήσεις πρέπει, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, να εναρμονιστούν σωστά, αξιόπιστα και έγκαιρα, με στόχο την πρόληψη απρόβλεπτων καταστάσεων, όπως πρόστιμα, προσαυξήσεις, πρόσθετοι φόροι.

η ecobase, αξιοποιώντας το µεγάλο αριθµό έµπειρων στελεχών και συνεργατών , επιτυγχάνει την άµεση κωδικοποίηση των όποιων αλλαγών, µε αποτέλεσµα να είναι σε θέση να παρέχει φοροτεχνικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και έτσι να ανήκει στα κορυφαία φοροτεχνικά γραφεία, με εμπειρία 25 χρόνων.

Εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης και κάθε φορολογούµενου πολίτη, αναπτύσσουµε ένα εµπεριστατωµένο φορολογικό πλάνο, πλήρως εναρµονισµένο µε την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία.φοροτεχνική & λογιστική υποστήριξηΗ ecobase είναι ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την παροχή ολοκληρωμένων Φοροτεχνικών, Λογιστικών, Ελεγκτικών και Συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Νομικά και Φυσικά πρόσωπα.
Η εμπειρία των ιδρυτών της πάνω από 20 χρόνια στο χώρο της λογιστικής και φοροτεχνικής υποστήριξης, εγγυάται την ταχύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτηση σας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.
Ειδικά σήμερα με τις εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες έχετε δίπλα σας έναν αξιόπιστο συνεργάτη με εμπειρία και υπευθυνότητα.
Στόχοι μας :
- Υπεύθυνη και αξιόπιστη εξυπηρέτηση .
- Εξεύρεση λογικών και βιώσιμων λύσεων σε όλα τα θέματα που σας απασχολούν .
- Διαρκής Υποστήριξη .