εξειδικευμένη τεχνική & συμβουλευτική υποστήριξη συνταξιοδοτικά ασφαλιστικά 

Τον έλεγχο των προϋποθέσεων συνταξιοδοτήσεως, γήρατος, αναπηρίας και θανάτου

Την καταμέτρηση των ημερών εργασίας, την ηλεκτρονική υποβολή και παρακολούθηση αιτημάτων συνταξιοδότησης (προσωρινής και οριστικής), και αναγνώρισης πλασματικών χρόνων, σε όλους τους ασφαλιστικούς Οργανισμούς στην Ελλάδα (ΔΗΜΟΣΙΟ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, ΟΓΑ κλπ), αλλά και στο Εξωτερικό, έως και την έκδοση των οριστικών συνταξιοδοτικών αποφάσεων και την έναρξη καταβολής των οριστικών κύριων και επικουρικών συντάξεων, δηλαδή από την αρχή μέχρι το τέλος την διαδικασία συνταξιοδότησης

Τον ουσιαστικό έλεγχο των αποφάσεων συνταξιοδότησης και των ποσών της σύνταξης που αναδρομικά καταβάλλονται

Τον έλεγχο των προϋποθέσεων χορήγησης και την υποβολή και παρακολούθηση αιτημάτων για τη χορήγηση ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ αλλά και ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ Επιδομάτων, έως και την καταβολή των δικαιούμενων ποσών άπαξ ή σε περιοδική βάση

Την σύνταξη και την εκδίκαση αγωγών για τη διεκδίκηση των παρανόμως παρακρατηθέντων ποσών συντάξεων αλλά και των δώρων και του επιδόματος αδείας

Τη ρύθμιση οφειλών των ασφαλισμένων - συνταξιούχων από ασφαλιστικές εισφορές αλλά και την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στους ΟΚΑ

Επί υποθέσεων συνταξιοδότησης, λόγω αναπηρίας, την σύνταξη, την υποβολή και την παρακολούθηση του ιατρικού φακέλου ενώπιον των αρμόδιων Υγειονομικών Επιτροπών (ΚΕ-ΠΑ, ΑΣΥΕ, Β' ΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ), την άσκηση ενστάσεως, ενώπιον της ΒΥΕ και ενώπιον των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών των ΟΚΑ

Την άσκηση προσφυγών και αγωγών ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών Δικαστηρίων επί απορριπτικών αποφάσεων συνταξιοδότησης και καταβολής επιδομάτων

Την διεκπεραίωση, σε επίπεδο συμβουλευτικής αλλά και δικαστικής προσφυγής, διοικητικών εν γένει υποθέσεων (καταβολής ανθυγιεινών επιδομάτων, μετάταξης, απόσπασης, μετάθεσης κ.α, δημοσίων υπαλλήλων), που αφορούν σχέσεις εργασίας του εργαζόμενου στο ελληνικό Δημόσιο

Την διεκπεραίωση ζητημάτων εργατικού δικαίου (ελέγχου δικαιούμενων ποσών αποζημιώσεως εργαζομένου επί καταγγελίας συμβάσεως εργασίας & παροχών μητρότητας (άδειας κύησης, λοχείας κ.α.)

επιχειρησιακά σχέδια Δήμων 

Η ecobase αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη παροχή τεχνοοικονομικής υποστήριξης για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκπόνησης του επιχειρησιακού προγράμματος ( ◼ Ν. 4555/18 «Κλεισθένης Ι», Άρθρο 175: Τετραετή Επιχειρησιακά Προγράμματα - Ετήσια Προγράμματα Δράσης Δήμων ) έως την τελική  έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο !

Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε ερωτήματα ή ιδέες σχετικά με την έρευνά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ..............................συμβουλευτική υποστήριξη δημοσίου ΝΠΔΔ & ΟΤΑ

 

Η ecobase , παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες που εντάσσονται στο ευρύ αντικείμενο σχεδιασμού, προγραμματισμού, οργάνωσης, διαχείρισης, παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης επιχειρησιακών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών, στην υποστήριξη της χάραξης στρατηγικής και αναγνώρισης δράσεων και προτάσεων ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027 και στην αξιοποίηση άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων (π.χ. εθνικό ΕΣΠΑ, ΠΔΕ, ευρωπαϊκά προγράμματα).ολοκληρωμένη υποστήριξη δημοσίων διαγωνισμών & συμβάσεων

Η ecobase παρέχει ολοκληρωμένη τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη στην εφαρμογή του Ν 4412/2016 και σε ζητήματα ωρίμανσης προκήρυξης και διεξαγωγής δημοσίων διαγωνισμών όλων των επιπέδων μέσω της ΕΑΔΗΣΥ 


εξειδικευμένη φορολογική συμβουλευτική  Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα


Η έγκυρη και έγκαιρη φορολογική πληροφόρηση αναδεικνύεται σε ισχυρό επιχειρηµατικό πλεονέκτηµα, σε µια εποχή ριζικών αλλαγών της φορολογικής νοµοθεσίας. Ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, όπου το φορολογικό καθεστώς αλλάζει συνεχώς με νέους νόμους και διατάξεις, οι επιχειρήσεις πρέπει, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, να εναρμονιστούν σωστά, αξιόπιστα και έγκαιρα, με στόχο την πρόληψη απρόβλεπτων καταστάσεων, όπως πρόστιμα, προσαυξήσεις, πρόσθετοι φόροι.

η ecobase, αξιοποιώντας το µεγάλο αριθµό έµπειρων στελεχών και συνεργατών , επιτυγχάνει την άµεση κωδικοποίηση των όποιων αλλαγών, µε αποτέλεσµα να είναι σε θέση να παρέχει φοροτεχνικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και έτσι να ανήκει στα κορυφαία φοροτεχνικά γραφεία, με εμπειρία 25 χρόνων.

Εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης και κάθε φορολογούµενου πολίτη, αναπτύσσουµε ένα εµπεριστατωµένο φορολογικό πλάνο, πλήρως εναρµονισµένο µε την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία.φοροτεχνική & λογιστική υποστήριξηΗ ecobase είναι ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την παροχή ολοκληρωμένων Φοροτεχνικών, Λογιστικών, Ελεγκτικών και Συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Νομικά και Φυσικά πρόσωπα.
Η εμπειρία των ιδρυτών της πάνω από 20 χρόνια στο χώρο της λογιστικής και φοροτεχνικής υποστήριξης, εγγυάται την ταχύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτηση σας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.
Ειδικά σήμερα με τις εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες έχετε δίπλα σας έναν αξιόπιστο συνεργάτη με εμπειρία και υπευθυνότητα.
Στόχοι μας :
- Υπεύθυνη και αξιόπιστη εξυπηρέτηση .
- Εξεύρεση λογικών και βιώσιμων λύσεων σε όλα τα θέματα που σας απασχολούν .
- Διαρκής Υποστήριξη .