σύμβουλοι  ανάπτυξης & τεχνολογίας  ! 
 

μαζί σχεδιάζουμε την επιτυχία !

υποστήριξη 

οργανισμών 

τοπικής 

αυτοδιοίκησης 

Η ecobase με εμπειρία πάνω από 25 χρόνια στην υποστήριξη διαδικασιών ωρίμανση και υλοποίηση έργων ΟΤΑ συνεχίζει με απόλυτη επιτυχία την υποστήριξη ωρίμανσης έργων και δράσεων στα πλαίσια των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων ΟΧΕ .


συμβουλευτική   διαδικασίες   λογισμικό   υποστήριξη       

οικονομοτεχνική υποστήριξη οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης &ΝΠΔΔ


Η ecobase με μακροχρόνια εμπειρία στην ολοκληρωμένη υποστήριξη ΟΤΑ και ΝΠΠΔ επενδύει στον Αναπτυξιακό και στρατηγικό σχεδιασμό με γνώμονα την άριστη τήρηση των διαδικασιών και του νομικού πλαισίου τόσο στο σκέλος της εσωτερικής λειτουργίας όσο και στον σκέλος του σχεδιασμού για την διεκδίκηση περιφερειακών, εθνικών, διακρατικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων .

ανάπτυξη λογισμικού τηλεμετρίας και ιχνηλάτησης


η ecobase, αξιοποιώντας το μεγάλο αριθμό έμπειρων στελεχών και συνεργατών , έχει δημιουργήσει μια σειρά προϊόντα λογισμικού κατάλληλα για άμεση εφαρμογή με πολύ ανταγωνιστικά αποτελέσματα και τιμές !

Οι εφαρμογές  παρακολούθησης και τηλεμετρίας ηλεκτρικών συσκευών ελεγχόμενης θερμοκρασίας είναι μία ολοκληρωμένη λύση λογισμικού και συσκευών για επιχειρήσεις, που έχουν την ανάγκη της οργάνωσης, διαχείρισης και τηλεμετρίας στόλου επαγγελματικών ηλεκτρικών συσκευών.συμβουλευτική διαδικασίες ολοκληρωμένη υποστήριξη digital marketing & ανάπτυξης πωλήσεων


Η ecobase αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη υποστήριξη του πελάτη μας  και την λειτουργική  ολοκλήρωση του έργου!

 Μια μεγάλη ομάδα από ειδικούς εμπειρογνώμονες  όλων των ειδικοτήτων είναι έτοιμη να ολοκληρώσει και το ποιό απαιτητικό έργο όπως, διοργάνωση ημερίδων εκδηλώσεων &υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων και οργανισμών ,με ευθύνη ειλικρινή διάθεση και απόλυτο επαγγελματισμό .

σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης αιγοπροβάτων &ιχνηλάτησης προϊόντων 


Η ecobase έχοντας δημιουργήσει μία δυνατή ομάδα με ένα προσεκτικά επιλεγμένο δίκτυο επιστημονικών συνεργατών από τα κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα της Χώρας  μπορεί να παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα υπηρεσιών  σχεδιασμού υποβολής και υλοποίησης  προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης αιγοπροβάτων &ιχνηλάτησης προϊόντων ειδικά για συνεταιρισμούς και μεγάλες παραγωγικές μονάδες .
Δεκάδες ικανοποιημένοι πελάτες