σύμβουλοι  ανάπτυξης & τεχνολογίας  ! 
 

μαζί σχεδιάζουμε την επιτυχία !

ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ! ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΓΙΑ :
ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ! ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΓΙΑ :
 • Τον έλεγχο των προϋποθέσεων συνταξιοδοτήσεως, γήρατος, αναπηρίας και θανάτου
 • Την καταμέτρηση των ημερών εργασίας, την ηλεκτρονική υποβολή και παρακολούθηση αιτημάτων συνταξιοδότησης (προσωρινής και οριστικής), και αναγνώρισης πλασματικών χρόνων, σε όλους τους ασφαλιστικούς Οργανισμούς στην Ελλάδα (ΔΗΜΟΣΙΟ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, ΟΓΑ κλπ), αλλά και στο Εξωτερικό, έως και την έκδοση των οριστικών συνταξιοδοτικών αποφάσεων και την έναρξη καταβολής των οριστικών κύριων και επικουρικών συντάξεων, δηλαδή από την αρχή μέχρι το τέλος την διαδικασία συνταξιοδότησης
 • Τον ουσιαστικό έλεγχο των αποφάσεων συνταξιοδότησης και των ποσών της σύνταξης που αναδρομικά καταβάλλονται
 • Τον έλεγχο των προϋποθέσεων χορήγησης και την υποβολή και παρακολούθηση αιτημάτων για τη χορήγηση ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ αλλά και ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ Επιδομάτων, έως και την καταβολή των δικαιούμενων ποσών άπαξ ή σε περιοδική βάση
 • Την σύνταξη και την εκδίκαση αγωγών για τη διεκδίκηση των παρανόμως παρακρατηθέντων ποσών συντάξεων αλλά και των δώρων και του επιδόματος αδείας
 • Τη ρύθμιση οφειλών των ασφαλισμένων - συνταξιούχων από ασφαλιστικές εισφορές αλλά και την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στους ΟΚΑ
 • Επί υποθέσεων συνταξιοδότησης, λόγω αναπηρίας, την σύνταξη, την υποβολή και την παρακολούθηση του ιατρικού φακέλου ενώπιον των αρμόδιων Υγειονομικών Επιτροπών (ΚΕ-ΠΑ, ΑΣΥΕ, Β' ΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ), την άσκηση ενστάσεως, ενώπιον της ΒΥΕ και ενώπιον των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών των ΟΚΑ
 • Την άσκηση προσφυγών και αγωγών ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών Δικαστηρίων επί απορριπτικών αποφάσεων συνταξιοδότησης και καταβολής επιδομάτων
 • Την διεκπεραίωση, σε επίπεδο συμβουλευτικής αλλά και δικαστικής προσφυγής, διοικητικών εν γένει υποθέσεων (καταβολής ανθυγιεινών επιδομάτων, μετάταξης, απόσπασης, μετάθεσης κ.α, δημοσίων υπαλλήλων), που αφορούν σχέσεις εργασίας του εργαζόμενου στο ελληνικό Δημόσιο
 • Την διεκπεραίωση ζητημάτων εργατικού δικαίου (ελέγχου δικαιούμενων ποσών αποζημιώσεως εργαζομένου επί καταγγελίας συμβάσεως εργασίας & παροχών μητρότητας (άδειας κύησης, λοχείας κ.α.)

συμβουλευτική   διαδικασίες   λογισμικό   υποστήριξη       

οικονομοτεχνική υποστήριξη οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης &ΝΠΔΔ


Η ecobase με μακροχρόνια εμπειρία στην ολοκληρωμένη υποστήριξη ΟΤΑ και ΝΠΠΔ επενδύει στον Αναπτυξιακό και στρατηγικό σχεδιασμό με γνώμονα την άριστη τήρηση των διαδικασιών και του νομικού πλαισίου τόσο στο σκέλος της εσωτερικής λειτουργίας όσο και στον σκέλος του σχεδιασμού για την διεκδίκηση περιφερειακών, εθνικών, διακρατικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων .

ανάπτυξη λογισμικού τηλεμετρίας και ιχνηλάτησης


η ecobase, αξιοποιώντας το μεγάλο αριθμό έμπειρων στελεχών και συνεργατών , έχει δημιουργήσει μια σειρά προϊόντα λογισμικού κατάλληλα για άμεση εφαρμογή με πολύ ανταγωνιστικά αποτελέσματα και τιμές !

Οι εφαρμογές  παρακολούθησης και τηλεμετρίας ηλεκτρικών συσκευών ελεγχόμενης θερμοκρασίας είναι μία ολοκληρωμένη λύση λογισμικού και συσκευών για επιχειρήσεις, που έχουν την ανάγκη της οργάνωσης, διαχείρισης και τηλεμετρίας στόλου επαγγελματικών ηλεκτρικών συσκευών.συμβουλευτική διαδικασίες ολοκληρωμένη υποστήριξη digital marketing & ανάπτυξης πωλήσεων


Η ecobase αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη υποστήριξη του πελάτη μας  και την λειτουργική  ολοκλήρωση του έργου!

 Μια μεγάλη ομάδα από ειδικούς εμπειρογνώμονες  όλων των ειδικοτήτων είναι έτοιμη να ολοκληρώσει και το ποιό απαιτητικό έργο όπως, διοργάνωση ημερίδων εκδηλώσεων &υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων και οργανισμών ,με ευθύνη ειλικρινή διάθεση και απόλυτο επαγγελματισμό .

σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης αιγοπροβάτων &ιχνηλάτησης προϊόντων 


Η ecobase έχοντας δημιουργήσει μία δυνατή ομάδα με ένα προσεκτικά επιλεγμένο δίκτυο επιστημονικών συνεργατών από τα κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα της Χώρας  μπορεί να παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα υπηρεσιών  σχεδιασμού υποβολής και υλοποίησης  προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης αιγοπροβάτων &ιχνηλάτησης προϊόντων ειδικά για συνεταιρισμούς και μεγάλες παραγωγικές μονάδες .
Δεκάδες ικανοποιημένοι πελάτες